www.amaterskedivadlo.cz

Databáze českého amatérského divadla
je pokračováním projektu Dějiny českého amatérského divadla.
Vedoucí projektu: PhDr. Vítězslava Šrámková.

Základem databáze je materiál soustředěný
v souvislosti s pracemi na Cestách, Bibliografii a dvoudílném Místopisu českého amatérského divadla v letech 1997-2002.
Materiál je nově strukturován (viz jednotlivé báze), doplňován a zpřesňován jednak vlastním badatelským výzkumem, jednak - a podstatně -
z informací externích spolupracovníků.

Databáze je koncipována jako otevřená,
nezaměřuje se pouze na zaznamenání historie, ale i na aktuální amatérské divadelní dění.

Není v silách zpracovatelů soustředit všechna fakta, databáze předkládá pouze dohledané informace, navíc bude zveřejňována postupně.
Hesla Databáze jsou zpracovávána a zveřejňována postupně. Zveřejněna je báze Místa (v různém stádiu zpracování), přes 3400 souborů (zaznamenáno je víc než 15500), přes 8000 fotografií, více než 535 ročníků 83 přehlídek a festivalů, přes 600 osobností atd.
Přivítáme všechny vaše doplňky, zpřesnění i informace o současném životě českého amatérského divadla. Využijte možnosti sdělení na konci každého hesla, dále:
e-mail:divadlo.baze@nipos-mk.cz,
telefon: 221 507 972 (973),
adresa NIPOS-ARTAMA, Blanická 4, 120 21 Praha 2

Autor projektu databáze: Jiří Valenta.
Zpracovatelé: Vítězslava Šrámková, Jiří Valenta, Jiří Němec, Lenka Novotná, Juliána Jedličková, Jarmila Valentová, Alena Havlíková