Glyptika Co je to glyptika?

Surreal Template Image

Glyptika - umělecké rytí do drahých kamenů, patří k velmi starým výtvarným projevům člověka. Brzy poznal, že některé kameny jsou tvrdší než jiné a využíval toho k jejich opracovávání, k záznamům, kresbám, písmu i k zachycení svých představ a zážitků. První doklady o rytí do drahokamů pocházejí z třetího tisíciletí před naším letopočtem z Egypta a Sumeru. Poučeni starými kulturami Orientu řemeslně připraveni svými egejskými předchůdci rozvinuli Řekové toto umění na vysokou úroveň a vytvářeli díla, která patří k nejčistším projevům helénství.

Glyptika se potom objevuje a zanechává jedinečná díla v každém význačnějším historickém klasicismu a v ruském portrétu 18. a 19. století. Zdálo se, že tehdy bylo dosaženo v rytí do drahokamů všech uměleckých vrcholů. Také naši tvůrci, navazující na slavné tradice kamenářské v severních Čechách za dob Karla IV. a Rudolfa II. přispěli v 18. a 19. Století k rozkvětu evropské glyptiky. Nejvýznačnější díla jsou spojena se jmény Jan Ignác Burda, František a Karel Zappovi.

Na počátku a v průběhu našeho věku však už řady glyptiků na celém světě rychle řídly. Moderní uspěchaná doba nevytváří příznivé klima pro umění vyžadující nesmírnou trpělivost, léta systematické průpravy, hluboké znalosti sochařské práce, velkou představivost a preciznost.
A přesto v období začínající stagnace glyptiky, předznamenávající její současný světový hluboký útlum, vznikla zásluhou Josefa Drahoňovského a jeho žáků, zejména Ladislava Přenosila, Karla Tučka a Ladislava Havlase díla, která obohatila pokladnici světového umění.

VÁZY SOCHY GEMY PLAKETY