starosta P-8 (normální)Loutkové divadlo Jiskra slaví úctyhodných „95“!

Loutkářský soubor divadla Jiskra – divadlo Karla Hackera v Kobylisích, který v těchto dnech slaví devadesát pět let od svého založení, je nepochybně pýchou kulturní oblasti osmé městské části hlavního města Prahy. Svědčí pro to kromě uměleckých úspěchů a tradice  i skutečnost, že tento soubor je nejstarším amatérským loutkářským divadelním kolektivem v Praze a druhým nejstarším v celé naší vlasti.
Jiskra a její loutky jsou pojmem v Praze, a nejen v Praze, je jistotou, která vyvolává velký zájem diváků několika generací, kteří vědí, co mohou v divadle nalézt. Jsou to převážně hodnoty estetické, etické a emociální, neboť zlo na jevišti musí být vždy poraženo a dobro slavně vítězí. Kéž by tomu bylo tak i v životě, který nás obklopuje!
Naše nejmenší generace se pro svá budoucí vítězství musí připravit i v naší Jiskře. Loutkové divadlo je mocná zbraň, kterou nepřemohou ani mocnosti pekelné. Potřebuje však podporu, a o tu se stará také úřad Městské části Prahy 8. Spolu s hrdostí nad prací a úspěchy kolektivu Jiskry a s významem úkolů, které my všichni spolu s loutkáři musíme řešit, jde o práci odpovědnou a radostnou zároveň.
Nelze nevidět, že v současné době se více než třicet lidí mnoha profesí - členů souboru, soustavně věnuje práci pro děti stejně jako jejich předchůdci po vzniku divadla v roce 1913. Při tom všem se činnost souboru stále zlepšuje, přestože celý soubor je ryze amatérský, tudíž bez nároku na jakékoliv morální nebo finanční ocenění své práce.

Jiskřané, děkujeme Vám, a do té stovky, která musí také přijít, přejeme hodně sil a zdaru.

Josef Nosek
starosta 8. městské části Prahy