REGIONÁLNÍ MUZEUM A GALERIE V JIČÍNĚ - MUZEUM HRY

pořádá 16. 9. - 20. 11. 2011  výstavu

Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka

 

Za možnost vystavit loutky na Jičínské výstavně velice děkujeme Městské části Praha 8

bez které by loutky nemohli Jičín navštívit.

 

V letošním roce si připomínáme 100. výročí narození Václava Čtvrtka, nemohly naše loutky chybět na výstavě „Jičínské inspirace v díle Václava Čtvrtka“, kterou připravilo regionální muzeum a galerie v Jičíně. A tak celkem šestnáct loutek vyrazilo potěšit návštěvníky této výstavy, která velmi podrobně mapuje Čtvrtkovo dílo ze všech pohledů.

 

   


„Příběhy Václava Čtvrtka jsou nesmírně zajímavé, vpravdě národní, naplněné pokorou vůči jazyku v hledání a nalézání jeho zvláštních uměleckých přístupů včetně originálního slovníku. Čtvrtků nástup do večerníčků v naší televizi byla velká událost, která před obrazovku zvala děti, ale i dospělé. Čtvrtků svět byl veselý a přitom tajemný, byl spravedlivý, láskyplný člověčí v tom nejvlastnějším slova smyslu. Václav Čtvrtek měl také štěstí, že u něho stáli takový výtvarníci jako Radek Pilař a Zdeněk Smetana a divadelní bardi Karel Höger a Jiřina Bohdalová a další spolupracovníci, kteří Čtvrtkovy příběhy převáděli do vizuální podoby“, řekl o Václavu Čtvrtkovi Petr Slunečko, osoba nanejvýše povolaná na vernisáži, která celou výstavu otevírala. Neboť Petr Slunečko je autorem úprav a režisérem Čtvrtkových příběhů, které můžete vidět v loutkovém divadle Jiskra, ale i jinde.

„Zaujala a vlastně překvapila nás rozsáhlost Čtvrtkovy tvorby. Byl velice pracovitý – v kontextu jeho autorského záběru je těch několik dokola opakovaných pohádek opravdu zlomkem,“ představuje jeden z motivů výstavy historička jičínského muzea Hana Fajstauerová. „Když si uvědomíme, že jeho knížky byly přeloženy do 30 jazyků včetně japonštiny nebo vlámštiny, a že celé řady jeho Večerníčků odkoupilo v době jejich vzniku na 10 zahraničních televizních stanic i ze zemí mimo Evropu, je třeba Čtvrtkovi složit velký hold a představit jej i laikům jako velikána české kultury 20. století,“ dodává spoluautorka výstavy Jana Kořínková.

„Těšíme se, že návštěvníky překvapíme např. fotografiemi z představení, kde se Rumcajs tančí jako balet,“ říká Hana Fajstauerová.

Pokud  se rozhodnete navštívit tuto velice zajímavou výstavu, musíte tak učinit nejpozději do 20. listopadu tohoto roku v prostorách Jičínského zámku, kde muzeum a galerie sídlí. A nepoštěstí li se Vám vidět loutky na Jičínské výstavě, nebuťte smutní. Ihned po skončení výstavy se všechny vrací zpět, protože všechna lednová představení Loutkového divadla Jiskra v Divadle Karla Hackera budou věnována právě pohádkám Václava Čtvrtka.