Prosíme, přineste si pro své dítě zabalený dárek označený dobře připevněnou a čitelnou jmenovkou.

V šatně jej odložíte do koše naší mikulášské asistentky spolu s drobným poplatkem 10 Kč.

Mikuláš předá dárek vašemu dítěti přímo na jevišti našeho divadla.

Mikuláš 2019