17. listopadu 2013

Součástí oslav 100 výročí založení Loutkového divadla JISKRA

proběhl pietní akt, kdy členové souboru položili věnce

a zapálili svíčky u hrobu našich význačných členů


  • Kobyliský hřbitov

Karel Hacker (1876 - 1972)


Rodina Slunečkova


 

  • Dáblický hřbitov

Stanislav Starý (1936 - 2009)


Jiří Hanzelín


  • Hřbitov Na Korábě

RnDr. František D. Bulánek (1906 - 1979)


účastníci pietního aktu

Jitka Moravcová, Jarmila Krásová, Petr Slunečko, Petr Vinkler, Miloslava Stará, Jovanka Václavíčková,

Martin Moglich, František Starý, Martin Hacker, Hana Trávníčková (foto Jiří Krása)


František Starý, Jarmila Krásová, Petr Vinkler, Martin Hacker, Miloslava Stará, Miloš Krása,

Jovanka Václavíčková, Jitka Moravcová, Hana Trávníšková, Petr Slunečko, Jindřich Slunečko (foto Jiří Krása)