15. listopadu 2013

Slavnostní večer

100 výročí založení Loutkového divadla JISKRA

foto galerie slavnostního večera


O víkendu do 15. do 17. listopadu se Divadlo Karla Hackera obléklo do slavnostního. Loutkové divadlo Jiskra totiž slavilo 100 let od svého založení, a kde jinde by mělo slavit, než na své domácí scéně, (která nese) nesoucí své jméno po zakladateli tohoto loutkového divadla. Loutkářský soubor pro své diváky k tomuto zcela ojedinělému a obdivuhodnému kulatému výročí připravil bohatý program.

Loutkové divadlo Jiskra je nejstarším amatérským loutkářským souborem působícím v Hlavním městě Praze a je druhým nejstarším v celé České republice. U jeho zrodu stál právě v roce 1913 kobyliský kantor, ředitel školy, vlastenec, historik, archeolog, kobyliský kronikář, činovník kobyliské pobočky Národní jednoty Severočeské, iniciátor a organizátor místního společenského života Karel Hacker.


Slavnostní večer zahájil a jeho první část uváděl současný principál Loutkového divadla Jiskra Jiří Krása. Přivítal všechny diváky-gratulanty, kteří přišli oslavit kulaté narozeniny souboru. Za městskou část Praha 8, která dlouhodobě a významně podporuje Loutkové divadlo Jiskra a stala se hlavním partnerem oslav, osobně předal blahopřání všem členům souboru starosta Jiří Janků. Poděkoval souboru za jeho činnost pro všechny diváky, malé i velké a popřál Jiskře ještě mnoho let loutkářské činnosti.


Poté se slavnostní večer nesl v duchu premiérového představení nového pohádkového příběhu „Nevěř čertu ani za mák“. Tento příběh napsal a v Jiskře režijně připravil režisér a dramaturg divadla Petr Slunečko.

U příležitosti slavnostního večera obdrželi někteří členové oce
nění za své působení v loutkovém divadle. Pamětní medaile Městské části Praha 8 získali Milada Malá, Věra Pavlíková, Miloš Krása, Martin Möglich, Zdeněk Němeček, Josef Herčik, Bohumír Koubek. Medaile, spolu s knihou o městské části Praha Libeň, oceněným předal osobně starosta Jiří Janků. Hana Trávníčková a Jindřich Slunečko převzali za svoji bohatou a dlouholetou činnost zlaté odznaky Josefa Kajetána Tyla, nejvyšší ocenění Svazu Českých divadelních ochotníků, které může amatérský divadelník získat. Zlatý odznak SČDO získala Miloslava Stará a Jana Kovaříková. A čestné uznání Matěje Kopeckého, které uděluje Skupina amatérských loutkářů, získali Lenka Hartmanová, Markéta Lanková, Ivan Dvořák, Martin Hacker.Druhá část večera se nesla v duchu vzpomínkového pořadu, kterým provázel člen Jiskry, recitátor a hudebník Alexander Andrle. K divákům v sále ze záznamu promluvil první principál a zakladatel souboru Karel Hacker, který v souboru působil od jeho založení až do své smrti v roce 1972.Soubor si také připomněl dvěma výstupy minulého principála Stanislava Starého, který strávil v divadle neuvěřitelných 57 let a. I jeho hlas je navždy zaznamenán v nahrávce, ve které bravurně propůjčil svůj hlas postavě pana Krbce z inscenace Zvířátka pana Krbce. Diváci také viděli tři individuální výstupy v podání oceněných loutkoherců Hany Trávníčkové a Martina Möglicha a vzácného hosta, bývalého člena Divadla Spejbla a Hurvínka a přítele loutkového divadla Jiskra Bohuslava Šulce.Závěr večera, po zakončení vzpomínkového pořadu, vyplnila přátelská neformální diskuze o historii, přítomnosti, ale i budoucnosti Loutkového divadla Jiskra.I obě víkendová představení pro dětské diváky se nesla ve slavnostním duchu. Všichni přítomní dostali drobný dáreček, aby mohli slavit spolu s loutkáři.Přejeme Jiskře mnoho sil do další činnosti a rázný a pevný krok při cestě do druhé stovky její historie.