Union International de la Marionnette

UNIMA (normální)

www.divadlo.cz/unimawww.unima.org

Mezinárodní loutkářská organizace byla založena 20. května 1929 v Praze,
v divadle Říše loutek. Mezi zakládajícími členy této organizace byli zástupci Bulharska, Dánska, Estonska, Francie, Jugoslávie, Německa, Polska, Rakouska, Rumunska, Sovětského svazu a Československa. Prvním prezidentem UNIMA byl zvolen významný český loutkář a organizátor, PHDr. Jindřich Veselý. Praha byla také až do roku 1972 sídlem generálního sekretariátu UNIMA.

Posláním organizace je podporovat rozvoj loutkářského umění uskutečňováním kontaktů a výměnných setkání loutkářů všech zemí a kontinentů. Propagovat loutku jako prostředek etické a estetické výchovy, udržovat tradice loutkového divadla. Pro naplnění těchto cílů organizuje UNIMA od svého založení kongresy, konference, semináře, festivaly, výstavy a soutěže, organizuje a umožňuje studijní pobyty a stáže.

V současné době sdružuje UNIMA okolo 9000 členů z 80 zemí všech kontinentů.