Jubilejní 35. festival amatérských loutkářů je minulostí

 

Praha 8 hostila v posledních březnových dnech tradiční festival pražských amatérských loutkářů. Jeho jubilejní 35. ročník v Salesiánském divadle v Kobylisích slavnostně zahájila zástupkyně starosty MČ Praha 8 Vladimíra Ludková, poté následovalo vystoupení Divadelního spolku tyl z Rakovníka, kterým byl Ostrov pokladů podle známého románu R. L. Stevensona.

Všechna další představení souborů se konala v Divadle Karla Hackera, celkem na přehlídce vystoupilo se svými inscenacemi 8 souborů. Odborná porota po skončení festivalu konstatovala, že letošní ročník byl kvalitnější než v roce předchozím. Byl pestřejší co do způsobu a forem loutkového divadla, divácké adresnosti i druhů použitých loutek. Škoda jen, že diváků do obou divadel přišlo poněkud méně.

Nejlepší hodnocení získal soubor z Rakovníka, který vystupoval na úvod festivalu. Divadelní spolek Tyl získal hlavní cenu přehlídky a také právo vystupovat na vrcholné akci amatérských loutkářů, kterou bude letošní 59. loutkářská Chrudim. Stalo se tak díky velmi zajímavému scénografickému řešení inscenace a pozoruhodným loutkohereckým výkonům. Mimochodem tento kolektiv ochotníků vznikl již v roce 1812 a roku 1869 přijal jméno národního buditele J. K. Tyla. Od svého založení rakovničtí ochotníci uvedli 679 premiér, které realizovali ve 2282 vystoupeních. Ostrov pokladů byl jejich prvním pokusem a také velmi úspěšným o loutkovou inscenaci. 

Mezi oceněnými soubory bylo i domácí loutkové divadlo Jiskra, které uvedlo svou starší inscenaci dvou hříček Vojtěcha Cinybulka Koza nebo pes a O chytrém ševci. Jaroslav Ježek a Irena Jirsová z Jiskry si odnesli individuální ceny za loutkoherecké výkony v obou pohádkách. Porota současně ocenila i mimořádnou podporu, kterou akci věnuje vedení radnice Prahy 8 a udělila ji za Čestné uznání za trvalou podporu loutkářské činnosti pro děti.

( jk, pb )

Clánek byl publikován v dubnovém čísle měsíčníku Osmička odkaz na stránky měsíčníku zde ==>