Společnost Acistav s.r.o. byla založena 20.6.2001 třemi společníky, společností Walker CZ, s. r. o. , p. Radimem Makovským a p. Robertem Habrem.

Smyslem bylo doplnit skupinu firem sdružených v holdingu Walker o stavební firmu, která bude vlastními silami provádět realizaci stavební části výstavby čerpací stanice, a zkompletovat tak nabídku služeb v této části trhu (Acis - výstavba technologické části a servis čerpacích stanic, KIPS - projekce čerpacích stanic, Acistav - výstavba stavební části čerpacích stanic).

Tento záměr se podařilo beze zbytku naplnit a od počátku svojí existence společnost Acistav, s. r. o. zrealizovala výstavbu desítek čerpacích stanic po celé České republice.

Od roku 2003 se společnost začala věnovat i přípravě a realizaci vlastních developerských projektů v oblasti bydlení a služeb. Zde je třeba jmenovat zejména projekt 3 bytových domů a Sportovně ralaxačního centra v Harrachově a realizaci 9 bytových domů v obytném souboru Kolovraty.

V současnoti je hlavním programem společnosti výstavba, rekonstrukce a modernizace čerpacích stanic pohonných hmot a zařízení pro stravování a obchod.

V roce 2008 společnost ACISTAV, s.r.o. začíná ve svém oboru působit i na území Slovenské republiky, z počátku prostřednictvím Organizační složky společnosti, a v září roku 2009 je založena společnost ACISTAV SK, s.r.o.

Dne 1.7.2010 se 100% vlastníkem společnosti ACISTAV, s.r.o. stává společnost ROMIRA Invest, s.r.o.

Naše společnost zaměstnává ke dnešnímu dni 23 zaměstnanců. Od všech svých spolupracovníků vyžadujeme vysoké pracovní nasazení a vstřícný postoj k zákazníkům, a za to jim nabízíme zázemí silné společnosti a motivující podmínky.

Filozofií společnosti ACISTAV, s.r.o. je v maximální míře uspokojovat potřeby a požadavky zákazníků a dát přednost dlouhodobé spolupráci s nimi před krátkodobým profitem.