Stručně o DIGI TRADE

DIGI TRADE je význačná společnost na trhu informačních technologií, kde působí již třináct let. Během této doby si vybudoval výjimečnou pozici založenou na partnerství s klienty a na prokázání vysoké profesionality a odbornosti.

Služby zajišťované naší společností jsou zaměřené na vývoj, provoz a rozvoj informačních systémů. Naším hlavním zájmem je poskytnout zákazníkovi komplexní řešení a docílit tak maximální využití jeho zdrojů a potenciálu. Tento cíl je naplňován především díky profesionálnímu a citlivému přístupu ke každému zákazníkovi.

DIGI TRADE může být pouze tak dobrý, jak dobří lidé v něm pracují! Hlavní důraz je proto kladen na přístup zaměstnanců k nejnovějším informacím a trendům. Především prostřednictvím informací a nástrojů od společností IBM a Microsoft nebo díky účastem na konferencích. DIGI TRADE je tak schopen pružně reagovat na vývoj nových technologií, postupů, požadavků a na měnící se technologicko-obchodní prostředí a poskytuje tak zákazníkovi vysoce odborné informace.

Spokojený zákazník je naší nejlepší vizitkou. DIGI TRADE se stále snaží zkvalitňovat nabízené služby a to především díky svým zkušenostem a díky znalostem svých odborníků. Ti se pravidelně účastní certifikačních programů partnerských společností Microsoft, IBM, CA, HP, Symantec, VMware, F-Secure a dalších. Na zvýšení kvality služeb DIGI TRADE se podílí také certifikované školicí středisko.

DIGI TRADE je významným partnerem světových výrobců software a hardware. Za svou práci jsme byli mnohokrát oceněni. Od Microsoftu získal DIGI TRADE opakovaně titul „Nejlepší Microsoft Select Partner ve Východní Evropě“ jako jediný v ČR a SR. Pyšníme se i titulem „Nejlepší Microsoft Select Partner v České republice a na Slovensku“. Mnohokrát byla oceněna i naše řešení na této platformě. DIGI TRADE dosáhl na metu nejvyšší a stal se Microsoft Gold Certified Partnerem, a to s několika kompetencemi.
V Microsoftu jsme prodejcem multilicenčního softwaru – LARem. Dále jsme poskytovatelem certifikovaných školení a certifikovaného auditu. Prodaný software jsme schopni nasadit a spravovat přímo u zákazníka. Poskytujeme vlastní Hotline a HelpDesk. Dále provádíme na platformách Microsoftu i vývoj - .NET, SQL, BizTalk, C#, Sharepoint, Excel, Access atd.

Obdobně je tomu i při naší spolupráci s IBM, kde je DIGI TRADE od roku 1994 nepřetržitě oceňován jako „Nejlepší partner firmy Lotus Development v České republice“ a posléze jako nejlepší partner v kategorii Lotus nebo SMB SW. V IBM máme také nejvyšší úroveň partnerství Premier Business Partner. Od IBM dodáváme HW i SW, dále provádíme vývoj na platformách Lotus, Websphere a Tivoli.

5. května 2004 se firma DIGI TRADE stala součástí evropské skupiny IT firem PC-WARE