JUDr. Petr Slunečko

Datum narození: 3. 1. 1946, Místo narození: Praha

Datum umrtí : 24. 4. 2016

V loutkovém divadle Jiskra v Kobylisích pracoval od roku 1966. Pro toto divadlo vytvořil jako režisér a jako autor řadu inscenací. Napsal řadu původních textů, úpravy známých pohádkových témat, dramatizace knih pro děti. Dále vytvořil několik textů či scénářů zejména pro přehlídky individuálních výstupů s loutkou, např. Netrhejte růže, Sudička.

Petr Slunečko se významně zapojil do budování organizace amatérských loutkářů. V roce 1967 se stal předsedou pražského přípravného výboru SAL, poté místopředsedou Sekce amatérských loutkářů Svazu klubů mládeže (1969). Po nuceném rozpuštění SKP přivedl organizaci loutkáře do Svazu českých ochotníků, v němž vznikla relativně samostatná Sekce amatérských loutkářů. Petr Slunečko se stal předsedou Skupiny a současně místopředsedou (později i 1. místopředsedou) v SČDO. Ve funkci předsedy SAL zůstal do počátku 90. let.

Přehlídky: Vytvořil přehlídku a koncepci individuálních výstupů s loutkou a malých loutkářských forem, převzal organizaci Festivalu pražských amatérských loutkářů, který v roce 2005 dosáhl již 30. ročníku. Byl iniciátorem vzniku festivalu Raškovy Louny jako přehlídky členských souborů.

Ceny z přehlídek: 6. loutkářské kutnohorské dny 1974, 15. festival pražských amatérských loutkářů 1983, 19. festival pražských amatérských loutkářů 1994, 21. festival pražských amatérských loutkářů 1996, 29. festival pražských amatérských loutkářů 2004.

Další ocenění: Zlatý odznak SČDO 1979, Medaile za zásluhy o rozvoj československého amatérského loutkářství Ministerstva kultury ČR 1979, Čestné uznání ke 100. výročí vzniku Národního divadla a Roku Českého divadla ministra kultury ČR 1983, Zlatý odznak prof. Skupy 1985, Čestný titul zasloužilý pracovník 1989, Cena PhDr. Jindřicha Veselého 1993, Čestné členství SČDO, Pamětní list 50. loutkářské Chrudimi 2001.