Datum narození:    10. 08. 1915
Datum umrtí:        06. 02. 1994


Profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, grafik, loutkář, autor knih pro děti a mládež, člen poradního sboru pro loutkové divadlo ÚDLUT a ÚKVČ. 

Vojtěch Cinybulk se poprvé setkal s LD jako pětiletý v Kinského zahradě na pražském Petříně, kde za 1. světové války pravidelně hrával Spolek pro ušlechtilé zábavy české mládeže pod vedením B. Schweigstila. Zhlédl tu hříčku J. Žemly Ponocný a strašidlo.

Cinybulkův otec hrával Kašpárka v LD Malostranského Sokola, který hrál na pražském Petříně (na Újezdě). V.C. se aktivně setkal s LD jako žák školy ve Vladislavově ulici, kde učil a působil se svou loutkovou scénou B. Schweigstil.  Jako student gymnázia spolupracoval s LD Staroměstského Sokola v Praze Na Františku. Absolvoval Státní pedagogickou akademii a učil až do 1952.  1935 jako dvacetiletý učitel loutkařil v Sokole v Hostomicích u Bíliny.

1945 začal spolupracovat se skupinou PULS vedenou J. Malíkem.
Do konce 40. let navrhoval loutky pouze pro amatérská divadla.

Spolupracoval s LS Kašpárkova říše v Olomouci-Hejčíně, kde byla 16.5.1948 uvedena jeho rukopisná novinka Ostrov splněných přání. Vytvořil výpravy ke hrám pricipála Fr. Čecha Princezna Jitřenka se vdává, Psaníčko pro sv. Mikuláše, Štědrý večer, Kašpárek vaří živou vodu.

1952-1955 pedagog AMU.
Po odchodu Josefa Skupy na jaře 1953 se stal vedoucím LK DAMU, jíž vtiskl pevnou koncepci a řád (1952-1955).
Poté volným výtvarníkem se svérázným rukopisem - vynikl zejména drobnou grafikou, dělal však i ilustrace, návrhy maňásků pro děti a loutek vyráběných Divadelní službou. Měl řadu výstav u nás i v zahraničí.

Od 1936 vycházely jeho drobné prózy a verše,
1941 vydal první loutkovou hru z celkových pětadvaceti.

Svými četnými výpravami v nově zakládaném Ústředním loutkovým divadlem v Praze, ač externista, položil základy profesionální loutkářské scénografie. Spolupracoval i s mnoha zde neuvedenými amatérskými soubory.

Patřil k nejfrekventovanějším postavám historie Loutkářských Chrudimí - 15x se účastnil jako autor, 4x scénograf (s Kašpárkovou říší Olomouc), mluvič, vystavující grafik. Jako pravděpodobně nejčastější porotce a mnohonásobný předseda porot vynikal solidností, pečlivostí, spolehlivostí a hloubkou postřehů, což projevoval i jako pilný publicista. Od samého začátku až do své smrti chyběl na LCH jen výjimečně.

Charakterní, skromný, přátelský, ale i nesmlouvavě kritický Vojta Cinybulk ovlivnil významně tvář českého loutkářství a LCH zejména v prvých 30 letech.

1980 byla k jeho 65. uspořádána výstava Cinybulkova výtvarného díla ve výstavní síni Umění knihy v pražské Vodičkově ulici.